درباره ما

ویانا گالریا بر پایه تجربه ای 25 ساله در صنعت طلا و جواهر، در اردیبهشت ماه سال 1397، توسط جناب آقای یدالله برزیگر، تاسیس گردید.

ارمغان پشتوانه تجربه ای 25 ساله، برای مخاطبان و مشتریان ویانا گالریا، علاوه بر تخصص، مهارت و چیره دستی استادانه در امر تولید زیورآلات، لطافت، صداقت، صمیمیت، محبت، خون­گرمی و مهمان­نوازی مردمان کرمان و بویژه شهر با قدمت و اصالت جیرفت می­باشد.

بازوی توانا و قدرتمند تجربه و تخصص در تولید از یک سو و حضور شرکت سنجش بنیادین انگاره، یکی از شرکت های مطرح در حوزه­های مدیریتی و مطالعاتی، به عنوان بازوی علمی و متخصص مدیریتی در ویانا گالریا، از سوی دیگر، امریست که این مجموعه را در بازار پر فراز و نشیب طلا و جواهر کشور و جهان، بی بدیل می­نماید.

ارمغان انگاره برای مخاطبان و مشتریان ویانا گالریا، علاوه بر پیاده­سازی ساختارهای نوین مدیریت، بر اساس علوم مدیریتی به روز جهان، ایجاد بستر های مطالعاتی با هدف درک و شناخت نیازها، انتظارات، خواسته­ها و خوشایندهای مخاطبان و مشتریان، از طریق نیرو های نخبه، متخصص و جوان می­باشد.

ویانا گالریا، فرشی زر بافت با تار و پودی از علم و تخصص بر  داری از تجربه…

طلای انتخابی تو، انتخاب طلایی تو